اولین مرکز مهارت‌آموزی جوار صنعت در کشت و صنعت میرزا کوچک خان با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت نیروی انسانی این شرکت افتتاح شد.

این مرکز مهارت‌آموزی امروز دوشنبه اول آذر ماه با حضور مدیرعامل کشت و صنعت میرزا کوچک خان و مدیرکل فنی و حرفه ای خوزستان به بهره‌برداری رسید.

در این آیین، مدیرکل فنی و حرفه ای خوزستان به اهداف ایجاد مراکز آموزش جوار صنعت و بین کارگاهی در کنار واحد‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: توجه بیشتر به امر آموزش‌های مهارتی موجب ارتقای سطح دانش و مهارت نیروی انسانی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

عبدالنبی سواعدی مهمترین برنامه‌های این مرکز را ارائه آموزش‌های مهارتی به نیروی کار شاغل در شرکت عنوان کرد و افزود: آموزش‌های این مرکز بر اساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای است و می‌تواند به عنوان مسئولیت اجتماعی خدمات مهارت‌محور را به جوانان جویای کار در روستای اطراف این شرکت ارائه دهد و برای قبول شدگان در آزمون نهایی گواهینامه مهارتی صادر می‌شود.

مرکز مهارت‌آموزی جوار صنعت نقشی اثرگذار در اقتصاد و اشتغال دارد

در ادامه این آیین، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک به اهمیت نیروهای ماهر و آموزش دیده برای صنعت نیشکر اشاره کرد و بیان داشت که دسترسی همزمان مهارت‌آموزان به صنعت و بازار کار از یک سو و صاحبان صنایع به نیروی‌های آموزش دیده و ماهر مورد نیاز خود از سوی دیگر، می‌تواند در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها، نقشی اثرگذار در اقتصاد و اشتغال منطقه داشته باشد.

در پایان این مراسم، مجوز رسمی مرکز مهارت‌آموزی جوار صنعت از سوی مدیرکل فنی و حرفه ای خوزستان به مدیرعامل شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان تقدیم شد.

مراکز آموزش جوار صنعت، مراکزی هستند که به‌ منظور گسترش آموزش‌های فنّی‎ و‎ حرفه‌ای و آموزش نیروی کار ماهر مورد‌ نیاز صنایع، تأسیس و راه‌اندازی می ‎شوند.

وجود مراکز جوار صنعت در کشت و صنعت‌های توسعه نیشکر به دلیل گستردگی کار تخصصی در دو حوزه صنعت و کشاورزی می‌تواند در روند افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت تولید نقشی اساسی ایفا کند.