مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان زندان ها جهت بررسی امور کارکنان از زندان سپیدار اهواز بازدید کرد.  در روز اول از برنامه سفر حاج محجدی به خوزستان که با همراهی تعدادی از مدیران این سازمان همراه بود، جمشیدی مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان زندان ها با حضور در ندامتگاه سپیدار اهواز ، از […]

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان زندان ها جهت بررسی امور کارکنان از زندان سپیدار اهواز بازدید کرد.

 در روز اول از برنامه سفر حاج محجدی به خوزستان که با همراهی تعدادی از مدیران این سازمان همراه بود، جمشیدی مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان زندان ها با حضور در ندامتگاه سپیدار اهواز ، از بخش های مختلف اداری، اندرزگاهی، پشتیبانی و … بازدید در جریان اقدامات جامع تحولی در زندان قرار گرفت.

وی در این بازدید که حدود ۱۰ ساعت بطول انجامید با حضور در اندرزگاه های مختلف از نزدیک با زندانیان دیدار و گفتگو کرد و روند ارایه خدمات اصلاحی، تربیتی و حقوق شهروندی را بررسی کرد.

جمشدی در این بازدید با اشاره به محدود بودن و فرسوده بودن فضاها در زندان، اقدامات انجام شده برای اصلاح ساختارها، بهبود فضای نگهداری و مددکاری و حرکت در مسیر کنترل جمعیت کیفری را قابل تقدیر توصیف کرد.

جمشیدی در دیدار با کارکنان به سوالات آنان پاسخ گفت.