مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور از برگزاری جلسه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در این شرکت خبر داد.

 مسعود صادقی با اشاره به برگزاری جلسه‌ی فوری مدیریت بحران و پدافند غیر عامل گفت: هدف از برگزاری این جلسه، که با حضور معاونت‌ها، مدیران و روسای ادارات مستقل برگزار شد، مدیریت هر چه مطلوب کارگروه‌ها‌ی اجرایی و بررسی سلسه رویدادهایی بود که احتمال وقوع آن در فصل زراعی جاری و تا پایان سال دور از انتظار نیست.

وی همچنین با تشریح شرایط آبی پیش رو افزود: با توجه به وضعیت بارندگی‌ها و کاهش شدید ذخایر آبی، مدیریت تنش آبی با رویکرد توزیع عادلانه آب و افزایش بهره وری، از اولویت های اصلی این شرکت خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور با بیان ضرورت کارکرد صحیح کارگروه‌ها، متناسب با وضعیت موجود، برنامه ریزی دقیق و کنترل اجرای آن را از وظایف معاونین و مدیران خود دانستند.

وی با تاکید بر لزوم رعایت سعه صدر و تعامل سازنده با کشاورزان عزیز همچون گذشته گفت: در شرایط موجود بایستی تصمیمات بر اساس رعایت ملاحظات و در نظر داشتن همه جوانب اتخاذ گردد تا موجبات سوء استفاده دشمنان نظام  فراهم نشود.

گفتنی است در ادامه این جلسه، با توجه به کاهش جریان خروجی از سد‌های مخزنی و افت تراز آب در رودخانه‌ها، اعضای کمیته به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود با هدف سازماندهی امکانات موجود و ایجاد هماهنگی‌های لازم جهت مدیریت بهینه آب پرداختند.