با کشت نیشکر و به زیر کشت بردن حدود 70 هزار هکتار از این زمین‌های شور و لم یزرع، گستره‌ی سبزی (سطح ساقه و برگ)، معادل 6 تا 8 برابر سطح زیر کشت نیشکر (حدود پانصد هزار هكتار) به وجود آمد که این سطح قابلیت جذب يک ميليون و هشتاد هزار تن دی اکسید کربن و تولید و انتشار 786 هزار تن اکسیژن را داشته و نقش به سزایی در تلطیف هوای منطقه دارد که البته آمار حداقل و حداکثر درجه حرارت می‌تواند مؤید این موضوع باشد.

دکتر عبدعلی ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی همزمان با روز جهانی خاک، اقدامات این صنعت در راستای جلوگیری از شوری و افزایش بهره‌وری خاک را تشریح کرد.

دکتر ناصری اظهار کرد: شرکت توسعه نیشکر در محدوده زمين‌هايی فعاليت کرده كه با فاصله تقريبی ۱۷-۳ كيلومتر از رودخانه كارون قرار داشته و به دليل چندين قرن فرسایش خاک‌های سطحی و تبخیر و تعرق شدید آنها و ميزان پايين بارندگی جهت شست‌و‌شوی زمين و عدم توان زهكشی طبيعی اراضی، خاک منطقه بسيار شور شده كه در اثر بالابودن سطح آب‌های زيرزمينی، اين شوری سير تصاعدی داشته است، به‌طوری كه ۹۰% خاک‌های محدوده این شرکت را در كلاس‌های ۴ تا ۶ قرار داده كه جزو خاک‌های غيرقابل استفاده جهت كشت و زرع بودند.

وی ادامه داد: محدويت شديد شوری و قليايی و EC حدود ۷۰-۶۰ هزار ميكروموس بر سانتی‌متر از شاخصه‌های اراضی طرح بوده و هیچ‌گونه فعالیت کشاورزی در آنها صورت نمی‌گرفت كه پس از انجام ۱۸ هزار كيلومتر لترال‌گذاری (لوله‌های مشبک PVC به قطر ۱۶۰-۱۰۰ ميلی‌متر) و ۸۰۰ كيلومتر لوله‌های سيماني (كلكتور) به قطر ۱۰۰۰-۳۰۰ ميلی‌متر در اعماق دونیم یا پنج متری زمین، باعث شد سطح آب زيرزمينی تا عمق حدود ۲ متری پايين رفته و ضمن انجام عمل آب‌شويی با ايجاد تهويه مناسب اراضی را جهت هر نوع كشتی آماده کند.

مدیرعامل شركت توسعه نيشكر توضیح داد: با کشت نیشکر و به زیر کشت بردن حدود ۷۰ هزار هکتار از این زمین‌های شور و لم یزرع، گستره‌ی سبزی (سطح ساقه و برگ)، معادل ۶ تا ۸ برابر سطح زیر کشت نیشکر (حدود پانصد هزار هكتار) به وجود آمد که این سطح قابلیت جذب يک ميليون و هشتاد هزار تن دی اکسید کربن و تولید و انتشار ۷۸۶ هزار تن اکسیژن را داشته و نقش به سزایی در تلطیف هوای منطقه دارد که البته آمار حداقل و حداکثر درجه حرارت می‌تواند مؤید این موضوع باشد.

گفتنی است، به دلیل اهمیت خاک در زندگی موجودات زنده، دولت‌ها برای نگهداری آن طرح‌های متعددی اجرا می‌کنند و هر ساله سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در روز ۵ دسامبر (۱۴ آذر) بزرگداشت روز جهانی خاک را برگزار می کند. در همین راستا، مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک با شعار «تاکید بر جلوگیری از شوری و افزایش بهره وری خاک» با حضور مقامات کشوری ۱۴ آذر ماه سال جاری در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌شود.