با صدور احکام جداگانه ای، سرپرستان دفتر نظارت بر کاهش تلفات، دفتر هیات مدیره، و دفتر نظارت بر امور پیمانکاران( برون سپاری) منصوب شدند.

 طی احکامی از سوی دکتر علی خدری؛ مدیرعامل این شرکت، بهروز نورپور به عنوان سرپرست دفتر نظارت بر کاهش‌ تلفات، رضا پارسه به عنوان سرپرست دفتر هیات مدیره، حمیدرضا صیفی زنگنه به عنوان سرپرست دفتر نظارت بر پیمانکاران  (برون‌سپاری) منصوب شدند.

آیین این معارفه، روز گذشته با حضور معاونین در سالن جلسات شرکت برگزار شد‌.