بهرام جعفری گفت : این عملیات بر اساس شرایط اضطرای پیش آمده و بر اثر شکستگی و نشتی آب در مسیر لوله­های دهش ایستگاه­های پمپاژ صورت گرفته که طی آن نسبت به انجام عملیات تعمیر و جوشکاری خطوط لوله پلی اتیلن اقدام گردید.

وی افزود: با توجه به نیاز آبی شبکه آبیاری مذکور در شروع فصل آبیاری در آذر ماه امسال، ضمن هماهنگی با معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان و برنامه ریزی صورت گرفته توسط معاونت فنی مهندسی و تعمیرات شرکت، طی ۷۲ ساعت، نسبت به انجام عملیات خاکبرداری و حفاری، تعمیر و جوشکاری خطوط لوله پلی اتیلن سایز ۱۰۰۰ میلیمتر و ۵۰۰ میلیمتر، تست خطوط لوله ناحیه ۳ و راه اندازی ایستگاه پمپاژ مرکزی به نحو مطلوب اقدام گردید.

 گفتنی است شبکه آبیاری تحت فشار شرق گرگر با دارا بودن  ۱۸ ایستگاه پمپاژ بمنظور تأمین آب ۵۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی در سال­ ۱۳۸۹ به بهره­برداری رسیده است.