کارکنان واحد ارتباطات منطقه‌ای و امور اجتماعی شرکت فولاد خوزستان ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰ با حضور در مرکز بهداشت شرق اهواز، ۳۰ جعبه واکسن کریر به مرکز بهداشت شرق اهواز اهدا نمودند.
بر پایه این گزارش، اقدام یادشده در راستای ایفای مسولیت های اجتماعی شرکت فولاد خوزستان انجام شده است. پیش از این نیز، شرکت فولاد خوزستان در راه اندازی چند مرکز واکسیناسیون عمومی و تامین ملزومات درمانی (سُرنگ، تخت بیمارستانی، اکسیژن و . . .) برای بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی به منظور پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا پیش‌قدم بوده است.
در نودمین نشست ستاد استانی مدیریت کرونا، صادق خلیلیان استاندار ویژه و رییس ستاد استانی مدیریت کرونا و فرهاد ابول‌نژادیان رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز و دبیر ستاد استانی مدیریت کرونا با اهدای دو لوح تقدیر به امین ابراهیمی مدیرعامل و علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیت های اجتماعی از اقدامات ارزشمند شرکت فولاد خوزستان در زمینه کنترل ویروس کوید ١٩ و نیز حمایت های بی‌دریغ از مجموعه بهداشت و درمان استان در پیک‌ های مختلف و تلاش برای حفظ سلامت شهرواندان خوزستان قدردانی نمودند.