رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: تا پایان آبان ماه امسال، آمار پروانه‌های بهره برداری صنعتی در استان به عدد یک هزار و ۸۸۸ مورد رسید.

امیر حسین نظری رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت  خوزستان گفت: از ابتدای امسال صدور مجوز بهره‌برداری برای واحد‌های صنعتی در استان تا پایان ابان ماه به  یک هزار و ۸۸۸ واحد پروانه بهره برداری رسیده است.

او افزود: پروانه‌های صادر شده در شش گروه شیمیایی و سلولزی، صنایع معدنی، نساجی و پوشاک، فلزی و برق، غذایی و دارویی و تولید انرژی تقسیم بندی شده است.

نظری بیان داشت: ۲۰/۹ درصد صنایع خوزستان در حوزه شیمیایی و سلولزی، ۲۷/۹ درصد صنایع در حوزه صنایع معدنی، ۴/۴ درصد صنایع استان در بخش نساجی و پوشاک، ۲۶/۳ درصد در حوزه فلزی و برق، ۱۶/۹ درصد در بخش غذایی و۳/۶ درصد صنایع استان در حوزه‌های دیگر فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان ادامه داد: تا پایان ابان ماه امسال، ۳۹۵ واحد شیمیایی و سلولزی، ۵۲۷ واحد صنایع معدنی، ۸۴ واحد نساجی و پوشاک، ۴۹۷ واحد فلزی و برق، ۳۲۰ واحد غذایی و ۶۵ واحد در سایر موارد فعالیت می‌کنند.

این مقام مسئول تصریح کرد:  بیشترین میزان سرمایه گذاری در حوزه صنایع معدنی انجام شده و میزان اشتغال حاصل از صدور پروانه‌های صادر را بالغ بر ۸۹ هزار و ۸۴۸ نفر اعلام شد.