رئیس عملیات بهره‌برداری شرکت نفت و گاز آغاجاری گفت: با تعمیر و ایمن سازی خط لوله ۱۰ اینچ  نفت نمکی واحدهای آغاجاری به نمکزدایی پازنان۱، امکان تولید مجدد بیش از ۲۰ هزار بشکه در روز نفت محقق شد.

مهندس منوچهر قنواتی عنوان کرد:  این خط لوله ۲۸ کیلومتری جهت انتقال بخشی از نفت میدان نفتی آغاجاری از طریق واحدهای بهره برداری شماره۱ و ۲ آغاجاری و بخشی از چاه‌های میدان نفتی پازنان به واحد نمکزدایی پازنان۱ به‌منظور فرآورش نفت نمکی مطابق با استانداردهای مورد پذیرش شرکت ملی نفت استفاده می‌شود که با تلاش همکاران این شرکت تعمیر و بازسازی شد.

وی با اشاره مشارکت همکاران نگهداری و تعمیرات خطوط لوله، عملیات بهره برداری، بازرسی فنی، ترابری وخدمات افزود: این عملیات در راستای تحقق تولید حداکثری و استفاده از ظرفیت های این شرکت انجام شد.