معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از برداشت بیش از ۱۴هزار تن دانه روغنی کنجد از مزارع استان خبر داد.

تورج نوروزی با بیان اینکه ۱۴هزار و ۵۰۰تن دانه روغنی کنجد از سطح ۱۶هزار و ۴۷۸هکتار از زمین‌های کشاورزی استان برداشت شد، گفت: برداشت این محصول که ارزش افزوده بالایی دارد از اواخر آبان آغاز شده بود و روز‌های اخیر به پایان رسید.

وی با اشاره به اینکه با وجود کمبود آب و تنش آبی طی سال جاری، میزان تولید و سطح زیرکشت این گیاه روغنی با تولید سال زراعی گذشته تغییری نداشته است، اظهار کرد: کشت کنجد به عنوان جایگزین شلتوک به کشاورزان پیشنهاد شد.

به گفته نوروزی؛ کشت دانه روغنی کنجد به دلیل مصرف یک دهم شلتوک، الگویی مناسب برای کشت جایگزین به شمار می‌رود و درآمد خوبی برای کشاورزان دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه کشت کنجد مقاوم به ریزش، از ۲ سال گذشته در خوزستان کشت می‌شود، افزود:، ولی هنوز کنجدکاران خوزستان از بذر‌های سنتی استفاده می‌کنند.

این مقام مسئول بیان داشت: در صورت استفاده از بذر کنجد مقاوم به ریزش، هزینه تولید کنجد که بخش زیادی از آن صرف برداشت و خشک کردن آن می‌شود کاهش می‌یابد و برداشت به صورت مکانیزه (کمباین) صورت می‌گیرد.

کشت دانه روغنی کنجد از اوایل تیر در شهرستان‌های شمالی، غربی و مرکزی خوزستان کشت می‌شود و کیفیت تولیدی آن نسبت به سایر مناطق کشور بالاتر است.

وی با اشاره به اینکه با وجود کمبود آب و تنش آبی طی سال جاری، میزان تولید و سطح زیرکشت این گیاه روغنی با تولید سال زراعی گذشته تغییری نداشته است، اظهار کرد: کشت کنجد به عنوان جایگزین شلتوک به کشاورزان پیشنهاد شد.

به گفته نوروزی؛ کشت دانه روغنی کنجد به دلیل مصرف یک دهم شلتوک، الگویی مناسب برای کشت جایگزین به شمار می‌رود و درآمد خوبی برای کشاورزان دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه کشت کنجد مقاوم به ریزش، از ۲ سال گذشته در خوزستان کشت می‌شود، افزود:، ولی هنوز کنجدکاران خوزستان از بذر‌های سنتی استفاده می‌کنند.

این مقام مسئول بیان داشت: در صورت استفاده از بذر کنجد مقاوم به ریزش، هزینه تولید کنجد که بخش زیادی از آن صرف برداشت و خشک کردن آن می‌شود کاهش می‌یابد و برداشت به صورت مکانیزه (کمباین) صورت می‌گیرد.

کشت دانه روغنی کنجد از اوایل تیر در شهرستان‌های شمالی، غربی و مرکزی خوزستان کشت می‌شود و کیفیت تولیدی آن نسبت به سایر مناطق کشور بالاتر است.