مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد ونیروگاه کارون3 از پایان موفقیت آمیز تعمیرات سالیانه واحدهای شماره 3و4 این نیروگاه واتصال آنها به شبکه سراسری خبر داد.

“سید حمید صالحی” ضمن اعلام این خبرتصریح کرد: مهمترین کارهای انجام شده در تعمیرات این واحدها، در بخش های مکانیک ، ابزاردقیق و الکتریک انجام گرفت و واحدهای مذکور طبق برنامه زمان بندی شده با موفقیت به شبکه کشور متصل شدند.

وی افزود: دربخش مکانیک کارهای مهمی از قبیل انجام کلیه بازرسی های سالیانه ژنراتور ، توربین ، گاورنر ، شیرپروانه ای ، انجام تست های غیر مخرب بر روی رانر و دیسک شیرپروانه ای واحدها، دمونتاژ وسرویس رادیاتورهای ژنراتور واحد ها مطابق نتایج ترموگرافی ، دمونتاژ و رفع نقص از پمپ HP(AC) واحد ۴ ، اصلاح طرح آب بندی ، کروم کاری پیستون و تعویض سیلندر مربوط به نیدل ولو واحد ۳ ، تعویض اورینگ پین سیت واحد ۴ ، رنگ آمیزی بدنه شیرپروانه ای و اسپیرال این واحدها، تخلیه و آچارکشی اتصالات گاورنر واحدها، تصفیه روغن تجهیزات اصلی ، رفع نشتی از ویکت گیت های توربین واحدها، تعویض اورینگ سروموتور توربین واحد ۴ ، سرویس و رسوب زدایی رادیاتورها و شستشوی فیلتراسیون هوا سازهای مغار ترانس ، سرویس پمپ های دریناژ شیرپروانه ای و بدنه ، سرویس و روانکاری پمپ های روغن و یاتاقان های الکترو موتورهای پاور پک های سیستم هیدرولیک OS رادیال ، بازرسی و سرویس جرثقیل های بدنه انجام گردید.

صالحی گفت: در بخش ابزاردقیق هم کارهای مهمی از قبیل بازرسی از تجهیزات ژنراتور، گاورنر، توربین، شیرپروانه ای ، پنل های کنترلی محلی، دریچه های گیت شماره ۲ ، پنل های هوای فشرده باسداکت ، بازرسی از سیستمهای کنترلی تجهیرات اصلی وجانبی ، انجام اورهال پنل های سیستم حفاظت واحد و خط، تست صحت عملکرد سیستم اطفای حریق ژنراتور، شیرپروانه ای ، ترانس های قدرت، کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق این واحدها، فانکشن تست و سیگنال چک واحدهای ۳ و۴ انجام گرفت .

مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون ۳ بیان کرد: در بخش الکتریک نیز بازرسی از ژنراتور ، سیستم تحریک، ترانس های مصرف داخلی، ترانس های قدرت ، انجام تست های الکتریکال ژنراتور و GCB وشناسایی و ترمیم نقاط معیوب سیم پیچ واحدهای مذکور انجام شد.