مدیرعامل شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب، فعال كردن ظرفیت‌های علمی و اقتصادی موجود و بازآرایی نیروی انسانی را از مهمترین اولویت‌های این شركت برای افزایش بهره‌وری عنوان كرد. مهندس علیرضا دانشی روز شنبه(۲۰ آذرماه ۱۴۰۰) در نشست كارگروه طرح تحول سازمانی این شركت اظهار داشت: تقویت آموزش‌های ضمن خدمت و غنی‌سازی سمت‌های عملیاتی برای جذب، نگهداشت و […]

مدیرعامل شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب، فعال كردن ظرفیت‌های علمی و اقتصادی موجود و بازآرایی نیروی انسانی را از مهمترین اولویت‌های این شركت برای افزایش بهره‌وری عنوان كرد.

مهندس علیرضا دانشی روز شنبه(۲۰ آذرماه ۱۴۰۰) در نشست كارگروه طرح تحول سازمانی این شركت اظهار داشت: تقویت آموزش‌های ضمن خدمت و غنی‌سازی سمت‌های عملیاتی برای جذب، نگهداشت و بازآرایی نیروی انسانی از دیگر برنامه‌های اولویت دار این شركت در حوزه مدیریت منابع انسانی است.

وی تامین منابع مالی را از دیگر برنامه‌های مهم این شركت عنوان داشت و گفت: با توجه به اساسنامه شركت و تقویت زنجیره ارزش، می‌توان منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نوسازی تاسیسات تامین كرد.

مهندس دانشی در ادامه با اشاره به طرح تحول سازمانی گفت: ایده‌های زیادی برای شكوفایی ظرفیت‌های سازمان وجود دارد اما باید ابتدا به ظرفیت‌های علمی و اقتصادی موجود توجه كنیم و البته به دنبال نوآوری نیز باشیم.

مدیرعامل شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب صدور خدمات فنی و مهندسی را از راهكارهای تحول سازمان برشمرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های مناسبی كه در بخش‎های فنی و مهندسی شركت وجود دارد صدور خدمات می‌تواند  در جهت درآمدزایی و تقویت روحیه خودباوری موثر واقع شود.‏

در ابتدای این نشست، مسئول طرح تحول سازمانی شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در خصوص این طرح ارائه داد.

مهندس باقر پورقاسم گفت: پروژه مدیریت استراتژیك از جمله دستاوردهای سند تحول بوده كه حاصل كار تیمی و جمعی بوده و در مجتمع آموزش فنون اهواز اجرا شده است.

در این نشست اعضای طرح تحول سازمانی شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.