اداره پژوهش و فناوری شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب طی یكسال گذشته  ۱۸ پروژه پژوهشی با مراكز علمی و تحقیقاتی امضاء كرده است.

از مجموع پروژه‌های جدید، ۶ پروژه با مراكز علمی و پژوهشی استان خوزستان امضاء شده است.

با احتساب پروژه‌های گذشته، هم اكنون ۳۷  پروژه پژوهشی در بخش‌های مختلف از قبیل حفاری، زمین‌شناسی، فراورش نفت و گاز، مهندسی بهره‌برداری و سایر بخش‌های دیگر در حال انجام است.

د ر بخش تحصیلات تكمیلی نیز طی یكسال گذشته ۳۸ پروژه جدید با دانشگاه‌های سراسر كشور منعقد شد كه ۱۴ پروژه آن متعلق به دانشگاه‌های استان خوزستان است.

همچنین در بخش تحصیلات تكمیلی از ابتدای فعالیت اداره پژوهش و فناوری تاكنون تعداد ۹۴۸ پروژه در مقطع كارشناسی ارشد و دكتری خاتمه یافته كه از این میان ۷۳ پروژه در مقطع دكتری و ۸۷۵ پروژه در مقطع كارشناسی ارشد می‌باشد.

اداره پژوهش و فناوری شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب با ساختار فعلی از سال ۱۳۷۹ پایه گذاری شده و از آن زمان تاكنون ۱۵۳ پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته است.

این اداره برای راهبری پروژه‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف، تعداد ۱۵ گروه تخصصی، ۶۵ حوزه تخصصی، ۲۱۲ نفر عضو گروه تخصصی و ۶۰  نفر ناظر پژوهشی را در اختیار دارد.