رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان از الزام و ضرورت اخذ پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای انجام فعالیت‌های حرفه‌ای در بخش کشاورزی خبر داد.

آرش آقاپور زنگنه شنبه ۲۰ آذرماه در نشست تشکل‌های بخش کشاورزی استان که با حضور استاندار خوزستان برگزار شد، با بیان این مطلب تاکید کرد که دستگاه های دولتی موظف هستند که همه طرح ها و پروژه ها و نیز انجام فعالیت های مشاوره و پیمانکاری بخش کشاورزی را صرفا به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی ارجاع دهند.

وی با انتقاد از رفتار سلیقه‌ای برخی مدیران استانی در حوزه کشاورزی بیان داشت: مسئولین استانی باید از اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات اجتناب کنند.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان افزود: قوانین و مصوبات وضع شده در سایر استان‌ها به سهولت جنبه اجرایی پیدا می‌کند اما در استان خوزستان بعضا با سخت‌گیری‌های شدید از سوی برخی مدیران مواجه می‌شود.