رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت:صنعت مرغ قابلیت این را دارد که تجاری شود.

رییس سازمان در پنجمین جلسه قرارگاه امنیت غذایی گفت:مصوبات قرارگاه امنیت غذایی ، بسیار مهم و قابلیت اجرا است.
این قرارگاه از اهتمام ویژه ای برخوردار است.

خدارحم امیری زاده افزود:در بخش پروتئین ، استان خوزستان باید قوی ظاهر شود تا بتوانیم از معضلات ایجاد شده ، خارج شویم.

وی ادامه داد: اصل موضوع کار قرارگاه امنیت غذایی ، این است که به تولید رونق داده شود. ماموریت ما این است که بتوانیم ، تولید را افزایش داده تا از معضلات پیش آمده خارج شویم.

امیری زاده با بیان اینکه در زمینه امنیت غذایی باید به خودکفایی رسید ، اظهار داشت:ظرفیت صادرات مرغ استان خوزستان به استان های دیگر باید ایجاد شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: برای ایجاد مرغداری های جدید در استان برنامه ریزی صورت گیرد ، و فراخوان زده شود.

وی با بیان اینکه ، کشاورزی را باید تجاری کرد اضافه کرد و گفت: صنعت مرغ ، قابلیت این را دارد که تجاری شود و این موضوع باید در راس کار قرارگاه امنیت غذایی قرار گیرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان نیز گفت: جوجه ریزی در استان نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته است.

عبدالامیر نیرومند افزود :با باز شدن سامانه ها و همچنین رفع مشکلات درخصوص سهمیه بندی مرغداران از طریق سامانه ، اقدام به خرید جوجه کردند.

وی در پایان اضافه کرد و گفت : برای اولین بار ، تمامی فروشگاه های زنجیره ای را دعوت کردیم و در همین راستا جلسه ای برگزار شد که علاوه بر مرغ منجمد ، در زمینه گوشت گرم ورود کنند.

گزارش کشاورزی پرس

منبع:روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان