امیرحسین نظری رییس سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان گفت: طرح‌های زیادی در صنعت خرما می‌توان داشت تا با هدف اشتغالزایی در این بخش برسیم.

او افزود: فرصت‌های بسیاری در حوزه خرما و فرآوری صنعت خرما در استان وجود دارد: همچنین با توجه به این که سطح زیر کشت ۴۱ هزار هکتار در استان می‌باشد، تولید خرما استان به ۲۳۰ هزار تن می‌رسد.

نظری بیان داشت: از نظر تولید و سطح زیر کشت خرما استان خوزستان رتبه دوم را ودر خصوص صادرات خرما استان خوزستان رتبه اول در کشور را دارا می‌باشد که این رتبه برای استان بسیار ارزشمند است.

رئیس سازمان صمت خوزستان ادامه داد: از نظر تولیدی استان خوزستان دارای برند‌های جهانی مانند استعمران، کبکاب، بریم، دیری و … دارد که با توجه به تنوع و تعدد خرما خوزستان از نظر تولید پاسخگوی هر ذائقه‌ای است و با توجه به مشتریان آن در دنیا، بازاریابی و بازار شناسی نیاز‌های مشتریان را در دنیا برآورده نموده که البته لازم است در این زمینه به مسئله بسته بندی مناسب و حفظ بهداشت در این محصول توجه کنیم.