مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ،از عملیات تهیه، انتقال و نصب ٩ دستگاه موتور تلمبه های دیزل در محل آبگیر ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری شمال شرق اهواز خبر داد.

”بهرام جعفری” ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به محدودیت منابع آب و ضرورت بهره برداری از ایستگاه پمپاژ شمال شرق اهواز در شرایط بحرانی و اضطراری، عملیات تهیه، انتقال و نصب موتور تلمبه های دیزل در محل آبگیر ایستگاه پمپاژ این شبکه، در دستور کار این شرکت قرار گرفت.
وی افزود: بر همین اساس تعداد ٩ دستگاه موتور تلمبه دیزل با هماهنگی معاونت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی و مدیریت تعمیرات سازمان آب و برق خوزستان، تهیه و در ایستگاه مذکور نصب شدند.
بهرامی بیان کرد:با توجه به مشکلات موجود در خصوص تامین آب اراضی کشاورزی تحت پوشش و لزوم افزایش دبی آب تحویلی به مشترکین این شبکه آبیاری،با نصب این ۹ پمپ،امکان ارائه خدمات مطلوب تر به کشاورزان فراهم آمده است.