امیر حسین نظری بیان کرد : سه شرکت تولیدی استان و سازمان صمت خوزستان موفق به کسب رتبه های برتر کشوری در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری شدند. رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان گفت : شرکت کشت و صنعت فارابی به عنوان مرکز برتر تحقیق و توسعه در سطح کشور انتخاب شد […]

امیر حسین نظری بیان کرد : سه شرکت تولیدی استان و سازمان صمت خوزستان موفق به کسب رتبه های برتر کشوری در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری شدند.

رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان گفت : شرکت کشت و صنعت فارابی به عنوان مرکز برتر تحقیق و توسعه در سطح کشور انتخاب شد ضمن اینکه محصول ورق گرید آ ( A) شرکت فولاد اکسین خوزستان به عنوان محصول برتر تحقیق و توسعه کشوری معرفی شد.

رییس سازمان صمت خوزستان ادامه داد: این شرکت با تولید ورق های فولادی صنایع نفت و گاز و ورق های فولادی صنایع دریایی و کارگاهی همواره رتبه برتر کشوری را در تولید محصولات تحقیق و توسعه کسب نموده است .

امیر حسین نظری ادامه داد : همچنین شرکت بی نظیران به عنوان شرکت برتر فنی و مهندسی کشور انتخاب شد، این شرکت در تولید تجهیزات صنعتی در صنایع نفت و گاز و فولادی نقش به سزایی دارد.

وی گفت: سازمان صمت خوزستان نیز به عنوان سازمان برتر کشوری در حوزه آموزش ،پژوهش و فناوری در سطح کشور معرفی شد.

در خاتمه امیر حسین نظری رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان گفت : این سازمان در مجموع فعالیت های آموزشی ،فنی و مهندسی و تحقیق و توسعه برای پنجمین سال پیاپی رتبه برتر کشور را کسب کرد.