معاون قضایی و رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان در جریان بازدید از مجتمع شورای حل اختلاف خرمشهر ، پرونده اختلاف مالی بین ۲ نفر را منتهی به صلح و سازش کرد. علیرضا باوی معاون قضایی و رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان در جریان بازدید از مجتمع شورای حل اختلاف خرمشهر ، پرونده مالی که منتهی […]

معاون قضایی و رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان در جریان بازدید از مجتمع شورای حل اختلاف خرمشهر ، پرونده اختلاف مالی بین ۲ نفر را منتهی به صلح و سازش کرد.

علیرضا باوی معاون قضایی و رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان در جریان بازدید از مجتمع شورای حل اختلاف خرمشهر ، پرونده مالی که منتهی به صدور حکم جلب محکوم علیه شده و قرار بود در همان روز روانه زندان شود با حضور باوی و برگزاری جلسه ی بین طرفین پرونده ، خوشبختانه وساطت و مذاکرات معاون قضایی و رئیس توسعه حل اختلاف استان به ثمر نشست و طرفین به توافقاتی در خصوص نحوه حل اختلاف مالی خود رسیدن و با اعلام رضایت خواهان ، محکوم علیه که خانم می باشد از رفتن به زندان رهایی یافت و این پرونده منتهی به صلح و سازش گردید.

در این جلسه باوی ضمن تقدیر از خواهان پرونده که با اعلام رضایت موجب خوشحالی محکوم علیه و خانواده او شد گفت: عفو و گذشت از حق و حقوق خود حتما اجر و پاداش دنیوی و اخروی خواهد داشت و این کار منجر به ایجاد آسایش و آرامش در جامعه می شود.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان در ادامه افزود: با صلح و سازش می توان از آسیب های روحی ، روانی و اجتماعی طرفین پرونده ها پیشگیری کرد و باید با آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ صلح و سازش ، جامعه را به برادری ، صفا ، صمیمت ، دوستی و زندگی مسالمت آمیز سوق داد و با اینکار امنیت پایدار ، آسایش و آرامش را به مردم هدیه داد.