دکتر عبدعلی ناصری، در حاشیه پنجمين نمايشگاه بین‌المللی حمل و نقل عنوان کرد، لجستيک و صنايع وابسته در تهران، تکمیل زنجیره حمل و نقل محصولات تولیدی نیشکر، کاهش هزینه حمل و نقل در کوتاه مدت، کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی در بلندمدت و خدمات‌رسانی به مردم در شرایط اضطرار از اهداف به‌کارگیری این ناوگان حمل و نقل در صنعت نیشکر است.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، شرکت حمل ‌‌و ‌نقل ایمن ترابر نیشکر را شرکتی فعال و پویا در حوزه حمل و نقل کشوری برشمرد و تاکید کرد، این شرکت از زمان واگذاری به شرکت توسعه نیشکر، در راستای حمل محصولات تولیدی حضوری فعال دارد.
دکتر عبدعلی ناصری در گفت و گو با خبرنگاران، در حاشیه پنجمين نمايشگاه بین‌المللی حمل و نقل عنوان کرد، لجستيک و صنايع وابسته در تهران، تکمیل زنجیره حمل و نقل محصولات تولیدی نیشکر، کاهش هزینه حمل و نقل در کوتاه مدت، کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی در بلندمدت و خدمات‌رسانی به مردم در شرایط اضطرار از اهداف به‌کارگیری این ناوگان حمل و نقل در صنعت نیشکر است.
وی افزود: شرکت حمل و نقل ایمن ترابر در دوازدهمین سال فعالیت، در راستای سیاست‌های کلی نظام مبنی بر واگذاری شرکت‌های تحت تملک دولت به بخش خصوصی از طریق مزایده، به صنعت بزرگ توسعه نیشکر واگذار شد و ظرفیتی گسترده در گستره‌ی این صنعت ایجاد کرده است.
در این نمایشگاه شرکت حمل و نقل «ایمن ترابر» وابسته به شرکت توسعه نیشکر به منظور ارائه آخرین دستاوردها، توانمندی‌ها و فناوری های صنعت حمل و نقل و ایجاد فرصت و فضای مناسب جهت معرفی هر چه بیشتر، حضوری فعال دارد.
در مراسم افتتاح پنجمين نمايشگاه حمل و نقل، لجستيک و صنايع وابسته مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیرعامل شرکت حمل و نقل ایمن ترابر توسعه نیشکر و تعدادی دیگر از مدیران صنعت توسعه نیشکر حضور پیدا کردند.