معاون فنی مهندسی و تعمیرات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ از پایان عملیات جمع آوری اپی سنگی پایین دست ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری شمال شرق اهواز خبر داد.

”حسین فرهنگ” ضمن اعلام این خبر گفت: اپی سنگی احداثی واقع در ساحل چپ رودخانه کارون در مقطع ایستگاه پمپاژ ویس ، در سنوات گذشته سبب کاهش سرعت جریان آب و رسوب گذاری شدید در جلوی ایستگاه پمپاژ و انسداد جریان ورودی آب به گالری پمپها گردیده بود ، که پس از انجام بررسی های فنی توسط کارشناسان مدیریت مهندسی رودخانه ها و سواحل معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب و مدیریت تعمیرات و دفتر فنی مهندسی معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان ، جمع آوری آن در دستورکار شرکت قرار گرفت.
وی افزود : در این عملیات که توسط دو دستگاه بیل مکانیکی ۳۳۰ و سه دستگاه کمپرسی انجام پذیرفت ، علاوه بر جمع آوری اپی مذکور ، نسبت به احداث جاده دسترسی و همچنین ایجاد ترانشه و لوله گذاری به منظور جلوگیری از قطع آب ایستگاه پمپاژ آب شرب ویس و سایر مشترکین پایین دست اقدام گردید.
فرهنگ تصریح کرد : طی این عملیات که ظرف مدت دو هفته با دو شیفت کاری انجام پذیرفت، حجمی قریب به چهار هزار مترمکعب از مصالح بکار رفته در ساخت اپی ، بارگیری ، حمل و تخلیه گردید.
گفتنی است ، این پروژه به لحاظ حساسیت موضوع تامین آب مناطق تحت پوشش شبکه آبیاری شمال شرق اهواز شامل ویس ، ملاثانی ، ابوفاضل و سلامات و نیز صعوبت اجرای عملیات درون رودخانه ، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.