”حسین فرهنگ” ضمن اعلام این خبر گفت: اپی سنگی احداثی واقع در ساحل چپ رودخانه کارون در مقطع ایستگاه پمپاژ ویس ، در سنوات گذشته سبب کاهش سرعت جریان آب و رسوب گذاری شدید در جلوی ایستگاه پمپاژ و انسداد جریان ورودی آب به گالری پمپها گردیده بود ، که پس از انجام بررسی های فنی توسط کارشناسان مدیریت مهندسی رودخانه ها و سواحل معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب و مدیریت تعمیرات و دفتر فنی مهندسی معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان ، جمع آوری آن در دستورکار شرکت قرار گرفت.
وی افزود : در این عملیات که توسط دو دستگاه بیل مکانیکی ۳۳۰ و سه دستگاه کمپرسی انجام پذیرفت ، علاوه بر جمع آوری اپی مذکور ، نسبت به احداث جاده دسترسی و همچنین ایجاد ترانشه و لوله گذاری به منظور جلوگیری از قطع آب ایستگاه پمپاژ آب شرب ویس و سایر مشترکین پایین دست اقدام گردید.
فرهنگ تصریح کرد : طی این عملیات که ظرف مدت دو هفته با دو شیفت کاری انجام پذیرفت، حجمی قریب به چهار هزار مترمکعب از مصالح بکار رفته در ساخت اپی ، بارگیری ، حمل و تخلیه گردید.
گفتنی است ، این پروژه به لحاظ حساسیت موضوع تامین آب مناطق تحت پوشش شبکه آبیاری شمال شرق اهواز شامل ویس ، ملاثانی ، ابوفاضل و سلامات و نیز صعوبت اجرای عملیات درون رودخانه ، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.