مدیر تعمیرات سد و نیروگاه شهید عباسپور در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان از آغاز عملیات بهینه سازی سیستم تهویه مطبوع نیروگاه اول سد شهید عباسپور خبر داد .

افشین قلی پور با بیان این خبر اظهار داشت : با گذشت بیش از ۴۵ سال از عمر تجهیزات سیستم تهویه مطبوع نیروگاه اول سد شهید عباسپور که با راندمان بسیار پایینی در حال بهره برداری بود و سبب عدم کنترل رطوبت هوای نیروگاه و آسیب ناشی از خوردگی در تجهیزات رو به افزایش بود با پیگیری های مجموعه نظارت و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور، جهت عملیات بهینه سازی به شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان واگذار گردید.

قلی پور افزود : مطابق مطالعات انجام شده در بهینه سازی نیروگاه اول سد شهید عباسپور ، طراحی و ساخت چیلر و هواساز انجام و با توجه به نیاز مبرم نیروگاه، هم اکنون عملیات دمونتاژ ایرواشر قدیمی شماره یک توسط نیروهای تعمیرات سد و نیروگاه شهید عباسپور و با همکاری واحد نظارت شرکت تولید در حال انجام می باشد .