سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: کل اعتبارات کشاورزی شهرستان های مسجدسلیمان،هفتکل ،لالی و اندیکا برای سال ۱۴۰۰ ، ۱۴ میلیارد تومان می باشد.

رئیس سازمان در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی و عشایری شهرستان های هفتکل،لالی، اندیکا و مسجدسلیمان گفت: در سال گذشته ۱۳۰ دستگاه تراکتور در چهار شهرستان مسجدسلیمان ،لالی، اندیکا و هفتکل توزیع شده است که نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
خدارحم امیری زاده با بیان اینکه در نیمه اول سال جاری ۹۷ دستگاه تراکتور دز این شهرستان توزیع شد افزود:۶ طرح گلخانه ای در شهرستان های مذکور در حال اجرا هستند و مابقی طرح ها در حال بررسی و مطالعه هستند.
وی اضافه کرد: علاوه بر توزیع علوفه و نهاده رایگان بین دامداران آسیب دیده از زلزله ۲۴ هزار تن جو با همکاری اداره کل پشتیبانی امور دام برای جلوگیری از کشتار دام مولد در استان در حال توزیع است .
امیری زاده اضافه کرد :با برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است در فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری شهرهای شمال شرقی استان در این طرح جانمایی شوند.
وی با بیان اینکه با همکاری سپاه و بسیج طرح هارکله در حال عملیاتی شدن می باشد
اظهار داشت :در بودجه ۱۴۰۰ اعتبارات خوبی برای این چهار شهرستان درنظر گرفته شده است.
امیری زاده افزود:در سال ۱۴۰۰ برای شهرستان اندیکا ۳ پروژه بزرگ دیده شده است برای هفتکل ۴ پروژه ،در لالی ۳ پروژه و در مسجد سلیمان ۹ پروژه در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد:کل اعتبارات این شهرستان ها ۱۴ میلیارد تومان می باشد.
امیری زاده تصریح نمود: این شهرستان ها در بخش گیاهان دارویی ، ماهیان سردابی،کشت دیم و باغات از پتانسیل های بالایی برخوردار می‌باشند.
وی اضافه کرد : با تخصیص طرح ۵۵۰ هزار هکتاری به استان متاسفانه بخشی از اعتبارات ملی استان قطع شد درصورتیکه این طرح شامل همه استان نشد درحالیکه اگر این پروژه همه استان را شامل می شد خیلی از پروژه های ناتمام استان تکمیل شده بود: رئیس سازمان در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی و عشایری شهرستان های هفتکل،لالی، اندیکا و مسجدسلیمان گفت: در سال گذشته ۱۳۰ دستگاه تراکتور در چهار شهرستان مسجدسلیمان ،لالی، اندیکا و هفتکل توزیع شده است که نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
خدارحم امیری زاده با بیان اینکه در نیمه اول سال جاری ۹۷ دستگاه تراکتور دز این شهرستان توزیع شد افزود:۶ طرح گلخانه ای در شهرستان های مذکور در حال اجرا هستند و مابقی طرح ها در حال بررسی و مطالعه هستند.
وی اضافه کرد: علاوه بر توزیع علوفه و نهاده رایگان بین دامداران آسیب دیده از زلزله ۲۴ هزار تن جو با همکاری اداره کل پشتیبانی امور دام برای جلوگیری از کشتار دام مولد در استان در حال توزیع است.
امیری زاده اضافه کرد :با برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است در فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری شهرهای شمال شرقی استان در این طرح جانمایی شوند.
وی با بیان اینکه با همکاری سپاه و بسیج طرح هارکله در حال عملیاتی شدن می باشد.
اظهار داشت :در بودجه ۱۴۰۰ اعتبارات خوبی برای این چهار شهرستان درنظر گرفته شده است.
امیری زاده افزود:در سال ۱۴۰۰ برای شهرستان اندیکا ۳ پروژه بزرگ دیده شده است برای هفتکل ۴ پروژه ،در لالی ۳ پروژه و در مسجد سلیمان ۹ پروژه در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد:کل اعتبارات این شهرستان ها ۱۴ میلیارد تومان می باشد.
امیری زاده تصریح نمود: این شهرستان ها در بخش گیاهان دارویی ، ماهیان سردابی،کشت دیم و باغات از پتانسیل های بالایی برخوردار می‌باشند.
وی اضافه کرد : با تخصیص طرح ۵۵۰ هزار هکتاری به استان متاسفانه بخشی از اعتبارات ملی استان قطع شد درصورتیکه این طرح شامل همه استان نشد درحالیکه اگر این پروژه همه استان را شامل می شد خیلی از پروژه های ناتمام استان تکمیل شده بود.