رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان در نشست هم اندیشی با نظام پزشکی استان گفت: برای احقاق حقوق مردم و نیز تکریم جایگاه پزشکان ، پرونده های خطاهای پزشکی را می توان با استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف با صلح و سازش مختومه کرد.

🔶 به گزارش روابط عمومی توسعه حل اختلاف استان خوزستان علیرضا باوی معاون قضایی و رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان در نشست هم اندیشی با نظام پزشکی استان بر سوق دادن پرونده های خطاهای پزشکی به صلح و سازش تاکید کرد و گفت: در راستای اهداف سند تحول قضایی و سیاست های قوه قضاییه ، جهت کاهش ورودی پرونده به دادگاه ها ، استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف و ارجاع پرونده ها به آن ، جهت ایجاد صلح و سازش مورد تاکید است و می توان با استفاده از این ظرفیت پرونده های خطا و قصور پزشکی را با صلح و سازش مختومه کرد.

وی افزود: همواره جامعه و کادر پزشکی خدمات ارزشمندی برای مردم داردند که انصافاً از ابتدای شیوع بیماری منحوس کرونا تاکنون ، برای بهبود وضعیت بیماران رشادت ها ، مجاهدت ها و ایثارگری های فراوانی داشتند و نباید قصور برخی پزشکان، به جایگاه این قشر زحمتکش خدشه وارد کند.

باوی تصریح کرد: معاونت توسعه حل اختلاف خوزستان به منظور حل و فصل پرونده های پزشکی و کاهش فرآیند رسیدگی به آنها ، بر اساس سیاست های دستگاه قضایی، شعب تخصصی ویژه رسیدگی به قصور پزشکان را افزایش می دهد و در این خصوص با نظام پزشکی تعامل و همکاری خوبی خواهد داشت.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان بیان داشت: اعضای شعبه ویژه و تخصصی پزشکان شورای حل اختلاف اهواز در این چند سال پرونده های فراوانی را با تلاش و کوشش خود منتهی به صلح و سازش کردند و امیدواریم این فرایند نسبت به گذشت در سوق دادن پرونده ها به صلح و سازش افزایش چشمگیری پیدا کند.

در ادامه این نشست نیز جواهرفروش زاده رییس شورای نظام پزشکی استان ضمن تقدیر از اقدامات مطلوب شورای حل اختلاف در حل و فصل دعاوی پزشکی، بر همکاری نظام پزشکی و شورای حل اختلاف جهت احقاق حقوق مردم ، تکریم ارباب رجوع و حفظ شاًن و جایگاه پزشکان تاکید کرد.

حاضرین در این نشست به بیان دیدگاه ها ، نظرات و پیشنهادات خود پیرامون نحوه رفع اختلافات و حل و فصل دعاوی پزشکی پرداختند.