دکتر علی خدری افزود: صنعت برق در دو تا سه سال اخیر با پدیده‌ای به نام استخراج غیرمجاز رمز ارز رو به رو شده است. بر همین اساس طی یک سال و نیم اخیر، مبارزه با استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز در دستور کار شرکت توزیع نیروی برق خوزستان قرار گرفته که در مجموع از ۳۱۸ محل کشف شده از ابتدای فعالیت این دستگاه های غیر مجاز تا کنون، تعداد ۵ هزار و ۵۴۶ دستگاه با توان ۱۱ مگاوات جمع آوری شده است.

خدری در خصوص مصرف برق این دستگاه ها و هزینه مصرفی حاصل از آن گفت: ۸ میلیون کیلوات ساعت صورتحساب با مبلغ ۱۰ میلیارد تومان صادر شده است.