رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: اراضی ملی در منطقه زیدون شهرسان بهبهان تصرف نشده، اما بررسی‌ها حاکی از آن بود که عملیات خاکبرداری به میزان دو هکتار و به عمق سه متر بدون اخذ مجوز از مبادی ذی ربط انجام شده است. حجت الاسلام والمسلمین صادق مرادی با اشاره به انتشار کلیپی در فضای […]

رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: اراضی ملی در منطقه زیدون شهرسان بهبهان تصرف نشده، اما بررسی‌ها حاکی از آن بود که عملیات خاکبرداری به میزان دو هکتار و به عمق سه متر بدون اخذ مجوز از مبادی ذی ربط انجام شده است.

حجت الاسلام والمسلمین صادق مرادی با اشاره به انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر تخریب درختان و تصرف اراضی ملی و تخریب آن در منطقه زیدون شهرسان بهبهان، گفت: در راستای پخش این کلیپ در فضای مجازی، کارشناسان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و زیست به محل اعزام شدند.*

وی ادامه داد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که اقدامات انجام شده در اراضی ملی نبوده و در مستثنیات اشخاص است ضمن آنکه قلع و قمع درختی نیز صورت نگرفته است.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان بیان داشت: بررسی‌ها حاکی از آن بود که عملیات خاکبرداری به میزان دو هکتار و به عمق سه متر بدون اخذ مجوز از مبادی ذی ربط انجام شده است که این امر از مصادیق تغییر کاربری بوده و پرونده قضایی آن نیز تشکیل و درحال رسیدگی است.