مدیر امور بهره برداری حوزه کرخه جنوبی از تامین آب پایدار شاخه کرخه نور به دلیل افزایش رها سازی آب از سد مخزنی کرخه و اجرای برنامه نوبت بندی آب خبر داد.

“عادل سواری” با اشاره به افزایش رها سازی آب از سد مخزنی کرخه و متعاقب آن افزایش دبی آب در شاخه کرخه نور طی روز های اخیر گفت: میزان خروجی آب از آب پخش حمیدیه و همچنین تزریق آب از طریق کانال رابط MC1  به شاخه کرخه نور، موجب افزایش دبی آب در این مسیر شد.

وی افزود: البته اجرای برنامه نوبت بندی با هدف توزیع عادلانه آب در بالادست شاخه کرخه نور نیز، در تامین آب پایدار اراضی پایین دست این مسیر بسیار موثر بود.