شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و نهمین فن بازار استان خوزستان در سال ۱۴۰۰ شرکت نمود. نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری سال ۱۴۰۰ خوزستان از هفتم دی ماه ۱۴۰۰ آغاز به کار کرد. شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به عنوان یکی از شرکتهای حاضر […]

شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و نهمین فن بازار استان خوزستان در سال ۱۴۰۰ شرکت نمود.
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری سال ۱۴۰۰ خوزستان از هفتم دی ماه ۱۴۰۰ آغاز به کار کرد.
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به عنوان یکی از شرکتهای حاضر در این نمایشگاه دستاوردهای فناورانه، پژوهشی، تحقیقاتی، ابداعات و ابتکارات کارشناسان و محققین و محصولات شرکتهای گروه توسعه نیشکر را معرفی و عرضه نمود. شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی نیز به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه گروه توسعه نیشکر در محل غرفه یکپارچه این شرکت حضور پررنگ داشت.
نمایشگاه هفته پژوهش به مدت سه روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی خوزستان در غرفه خلیج فارس بر پا گردید. دستگاههای اجرایی، سازمانها، دانشگاه، موسسه تحقیقاتی و پارک علم و فناوری استان خوزستان از جمله شرکت کنندگان در این نمایشگاه بودند که دستاوردهای پژوهشی و فناورانه خود را ارائه نمودند.