رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: قضات شورای حل اختلاف ، پرونده های ارجاعی به شورا را با تلاش مضاعف و راهکارهای مناسب ، زمینه جلب رضایت طرفین پرونده را فراهم و آن را منتهی به صلح و سازش کنند. علیرضا باوی معاون قضایی و رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان در جلسه رفع موانع و […]

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: قضات شورای حل اختلاف ، پرونده های ارجاعی به شورا را با تلاش مضاعف و راهکارهای مناسب ، زمینه جلب رضایت طرفین پرونده را فراهم و آن را منتهی به صلح و سازش کنند.

علیرضا باوی معاون قضایی و رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان در جلسه رفع موانع و مشکلات مجتمع های شورای حل اختلاف اهواز گفت: آمار عملکرد مصالحه پرونده ها در شوراهای حل اختلاف استان ، مطلوب است ولی در برخی موارد نیاز به تلاش بیشتر قضات و اعضای شورای حل اختلاف دارد، که باید در این زمینه با راهکارهای مناسب و رفع موانع ، آمار صلح و سازش پرونده ها افزایش چشمگیری داشته باشد.

وی افزود: صلح و سازش پیامد های خیلی اثر بخشی در ایجاد امنیت پایدار ، آسایش و آرامش در جامعه دارد که با توجه به رویکرد های مهم جایگزین قضایی از جمله شورای حل اختلاف ، میانجگری ، داوری ، مدل تعالی و ستاد صبر ، می توان از ظرفیت آنها در تحقق پیامدهای صلح و سازش در حل و فصل اختلافات و دعاوی استفاده و بهره برد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان خاطر نشان کرد: بر اساس کارایی و فعالیت گسترده شورای حل اختلاف باید در جهت رفع موانع و مشکلات آن ،گام های موثری برداشته شود و در این زمینه طبق قانون تمامی دستگاه ها و سازمان ها باید از این نهاد مردمی حمایت های مالی و معنوی کنند.

باوی در ادامه بر تسریع در روند رسیدگی به پروند ها در شوراهای حل اختلاف استان تاکید کرد و اظهار داشت: قضات شوراهای حل اختلاف خوزستان ضمن نظارت بر نحوه تشکیل پرونده ها ، در رسیدگی به آنها در کنار دقت، سرعت عمل داشته باشند.

در این جلسه نیز حاضرین به بیان مشکلات مجتمع های شورای حل اختلاف اهواز پرداختند و در این زمینه راهکارهای لازم برای رفع آنها ارائه نمودند.