به منظور بهبود آبرسانی به منطقه شرق شبکه آبیاری دز، دهانه ورودی کانال اصلی آبرسانی به این منطقه، موسوم به کانال یک و هشت دهم لایروبی شد.

مدیر امور تعمیرات و نگهداری شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان با اعلام این خبر افزود: کار لایروبی این بخش از کانال بطول ۲۵۰ متر به منظور بهبود آبیاری بیش از ۳۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه شرق رودخانه دز صورت پذیرفت.

“مهدی پور محمودی” تاکید کرد: بیش از ۷۰ درصد لای موجود درکانال در ابتدای آن انباشته شده بود که در یک عملیات ضربتی در فرصت پس از بارندگی اخیر و عدم نیاز آبی مزارع، نسبت به تخلیه رسوبات موجود به میزان بیش از ۱۰۰۰ مترمکعب اقدام شد.

کانال آبرسان منطقه شرق دز بطول ۱۸۰۰ متر و عرض ۲۵ متر شاهراه ورودی کانال اصلی شرق رودخانه دز بوده که آب رودخانه را به کانال های درجه ۱ این منطقه موسوم به E2، E3 و E4منتقل می کند.

شبکه آبیاری دز قریب به ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز مناطق غرب و شرق رودخانه دز و نیز منطقه سبیلی دزفول را آبیاری می کند.