مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اشاره به روند مطلوب رشد مزارع نیشکر هفت‌تپه گفت: طی بررسی‌های صورت گرفته با توجه به مدیریت صحیح مزارع نیشکر، کشت جدید از منظر کیفی و کمی رشد مناسبی داشته و وضعیت سبزینه نیشکر قابل قبول است.

دکتر عبدعلی ناصری با بیان این خبر، افزود: علی‌رغم تاخیر ایجاد شده در کشت نیشکر به علت کمبود ادوات کشاورزی و نیروی انسانی اما کشت جدید در حال رشد و تکمیل فرآیند جوانه‌زنی است.

بخش عمده مزارع نیشکر این کشت و صنعت به علت خشکسالی و مسائل ناشی از مدیریت گذشته، آسیب جدی دیده بود که با واگذاری هفت‌تپه به شرکت توسعه نیشکر عملیات بازسازی اراضی آغاز شد.

به گفته دکتر ناصری، به منظور بازسازی و احیای اراضی آسیب دیده، تغییرات قابل توجهی در الگوی کشت و ادوات کشاورزی صورت گرفته که نتیجه این تغییرات در مزارع نیشکر مشهود است.

وی ادامه داد: با توجه به بارندگی‌های پیش‌رو و تعدیل درجه حرارت و نبود تنش سرما، فرآیند جوانه‌زنی تکمیل و پنجه‌زنی نیشکر انجام می‌شود و امیدواریم در پایان زمستان شاهد مزارع با رشد و تراکم مطلوب در کشت و صنعت هفت‌تپه باشیم.

در سال زراعی جاری، هفت هزار هکتار از زمین های کشاورزی هفت‌تپه زیر کشت نیشکر است که از این میزان بین چهار تا پنج هزار هکتار قابل برداشت است.

پیش‌بینی می‌شود امسال از مجموع نیشکر برداشتی ، حدود ۳۰هزار تن شکر در کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه استحصال شود.

ظرفیت اسمی تولید شکر در کشت و صنعت هفت تپه ۱۰۰ هزار تن در سال است اما به گفته مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تا رسیدن به ظرفیت اسمی حداقل سه سال زمان نیاز است.