عملیات اجرایی طرح نگهداشت و افزایش تولید گچساران ۱ و۲ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب آغاز شد.

طرح گچساران ۱ و ۲ با ارزش ارزش ۷۵ میلیون یورو یکی از بسته‌های طرح نگهداشت و افزایش تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که طی قراردادی به شرکت انرژی دانا واگذار شد.

در این قرارداد اجرای ۳ پروژه روسطحی و حفاری ۷ حلقه چاه توسعه ای و ۲۱ حلقه چاه تعمیری پیش بینی شده است و ۴ درصد اعتبار طرح به میزان ۳ میلیون یورو صرف پروژه‌های مرتبط با حوزه مسئولیت‌های اجتماعی خواهد شد.

افزایش ظرفیت کندانسورهای بسته گچساران۱و۲ و مجموعه‌های بوستری تلمیه یدک و طراحی، خرید، نصب و اجرای سیستم حفاظت الکترونیک از جمله پروژه‌های روسطحی این بسته قراردادی هستند.