دکتر حسین موذن در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان خوزستان گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی تولید نیشکر و استحصال شکر، توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه نیشکر و صنایع جانبی را از دیگر وظایف جمعیت علمی فن‌آوری نیشکر ایران برشمرد.

دبیر جمعیت علمی فن‌آوری نیشکر ایران گفت: این انجمن با هماهنگی بین نیروهای متخصص با دید علمی و تحقیقی چالش‌ها را به فرصتی برای رشد و بالندگی در صنعت نیشکر تبدیل کرده است.

دکتر حسین موذن در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان خوزستان گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی تولید نیشکر و استحصال شکر، توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه نیشکر و صنایع جانبی را از دیگر وظایف جمعیت علمی فن‌آوری نیشکر ایران برشمرد.

این انجمن فعالیت خود را ۱۵ سال پیش زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز کرد و در حال حاضر بیش از هزار عضو حقیقی دارد.

وی جمعیت علمی فن‌آوری نیشکر را گامی مهم در راستای فعالیت‌های علمی در صنعت نیشکر دانست و بر حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی و اختراعات در بخش کشاورزی و صنعت تاکید کرد.

موذن در پایان گفت: نتیجه کلیه مقالات علمی و فعالیت‌های تحقیقاتی در کنار سمینارهای ملی و بین‌المللی در قالب همایش در اختیار همکاران قرار می‌گیرد.