جلسه عملکرد مناطق هشتگانه در خصوص جمع آوری آبهای سطحی با حضور شهردار اهواز، مدیران مناطق، معاون خدمات شهری و مجری پروژه آبهای سطحی شهرداری اهواز برگزار شد. شهردار اهواز در این جلسه بر ارائه کار مستند و بی نقص و به دور از هرگونه تناقض تاکید کرد و از مدیران مناطق خواست به گونه […]

جلسه عملکرد مناطق هشتگانه در خصوص جمع آوری آبهای سطحی با حضور شهردار اهواز، مدیران مناطق، معاون خدمات شهری و مجری پروژه آبهای سطحی شهرداری اهواز برگزار شد.

شهردار اهواز در این جلسه بر ارائه کار مستند و بی نقص و به دور از هرگونه تناقض تاکید کرد و از مدیران مناطق خواست به گونه ای عمل کنند که زحماتشان با یک اشتباه یا ندانم کاری به هدر نرود.

وی با اشاره به کار شبانه روزی کلیه مجموعه مدیریت شهری در خصوص مسئله آبهای سطحی و تشکر از کلیه مدیران و پرسنلی که پای کار هستند، افزود:
در آموزه های دینی ما شهادت و حج آجر بالایی دارد اما کسانی که در راه خدمت به خلق تلاش می کنند نزد پروردگار اجری برابر و چه بسا بالاتر از شهدا دارند .

شهردار اهواز در این جلسه به کلیه مدیران مناطق دستور داد: یک نماینده جهت جمع آوری و تکمیل و یکپارچه کردن گزارش‌ها در زمینه فعالیت‌ها و اقدامات شهرداری اهواز در جمع آوری آبهای سطحی تعیین نماید و این فرد باید کلیه گزارش‌ها و اقدامات ۸ منطقه را جمع آوری و یکپارچه سازد تا برای ارائه به مقامات بالاتر گزارش‌ها درست و خالی از هرگونه تناقض باشد.

امینی افزود: این فرد همچنین باید فرمی تهیه و اقدامات و وضعیت سال گذشته را با سال جاری به صورت مقایسه ای گردآوری نماید.

در پایان جلسه شجاعی مجری پروژه آبهای سطحی گزارشی از عملکرد شهرداری در خصوص جمع آوری آبهای سطحی در پی بارندگی های اخیر در سطح مناطق ارائه و در این گزارش بر خرید پمپهای خود مکش sp به جهت تسریع در کار جمع آوری آبهای سطحی تاکید کرد.

مجری پروژه آبهای سطحی همچنین گزارشی از برگزاری جلسه اداره کل ارتباطات با روابط عمومی های مناطق هشتگانه و مدیر روابط عمومی آبفای استان جهت مستندسازی اقدامات جمع آوری آبهای سطحی به شهردار ارائه کرد.