چهارمین جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بودجه ۱۴۰۱ به ریاست رضا امینی شهردار اهواز، معاونان شهردار، روسای سازمان های تابعه و جمع کثیری از اعضای شورای اسلامی شهر اهواز در سالن جلسات شهرداری برگزار شد.

در این جلسه فردانی معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی ضمن ارائه گزارشی مبنی بر بررسی درآمدها و اهم اعتبارات جاری سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: از آنجایی که بودجه سندی است که در آن اولویت ها و تصمیم گیری های کلان در زمینه فعالیت های عمرانی و خدماتی در طول یک سال مشخص می شود لذا لازم است که دارای انعطاف پذیری باشد تا بتواند به تغییرات دائمی شهر پاسخ مناسب دهد و حسابرسی سالانه منافاتی با این موضوع نداشته باشد.

وی با تاکید بر دو عنصر حرکت و تغییر گفت: انتظار می‌رود در خصوص متمم بودجه که در دست بررسی است دقت بیشتری در متمم تهیه شده صورت پذیرد تا مسئله محور بودن در این حوزه بیش از پیش مشهود شود.

علی مدد هاشم پور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: شناسایی کد های جدید درآمدی، کاهش معقول هزینه‌های جاری و رویکرد استفاده از ظرفیت‌های بالفعل، وصول مطالبات و همچنین آموزش نیروهای انسانی را باید در تدوین بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار داد.

حمید دغاغله دیگر عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز با تاکید بر شفافیت و صراحت بودجه افزود: با واقع‌بینی پروژه ها و مسئله محور کردن و اولویت بندی برنامه ها باید رویکرد هماهنگی ایجاد کنیم تا فرصت تلاش و تحرک را برای ذینفعان فراهم نماییم.

حجت الله زارع زاده نایب رئیس شورای اسلامی شهر اهواز نیز خواستار سیر تحولی در مراحل تدوین، تامین و تخصیص بودجه مناطق و سازمان ها در بودجه ۱۴۰۱ شد .
وی همچنین توسعه متوازن مناطق و محلات اهواز را در تدوین بودجه سال آتی بعنوان یک مسئله مهم برشمرد و تکمیل پروژه های ناتمام را بعنوان یک اولویت ویژه و تعریف چند پروژه شاخص در بودجه سال پیش رو را بعنوان یک ضرورت و مطالبه مردم از مدیریت شهری درخواست کرد .

در پایان این نشست اعضای شورای اسلامی شهر با ارائه چالش ها و نیازمندی های شهر اهواز در حوزه درآمدی و خدمات رسانی، نظرات خود را در زمینه تدوین بودجه ۱۴۰۱ بیان کردند.