محمد امین معین راد مدیر تعاون روستایی استان خوزستان، گفت: تعاون روستایی خوزستان در سال جاری در زمینه خرید خرمای استعمران نخلداران خوزستانی به صورت تضمینی سنگ تمام گذاشت و بیش از ۲۰ هزار تن خرما از نخلداران خریداری کرد.

وی ادامه داد: در این اقدام بزرگ که بیش از ۴۰ روز کاری به طول انجامید، بیش از ۳۰ مرکز خرید مشارکت داشتند که باعث شد لبخند رضایت  بر چهره نخلداران نقش ببندد.

مدیر تعاون روستایی خوزستان گفت: خرید تضمینی خرمای استعمران در سال ۱۴۰۰ طبق ابلاغیه سازمان مرکزی از ۲۳ شهریور در شهرهای آبادان، خرمشهر، اهواز، کارون، ماهشهر و شادگان آغاز و در اواخر مهرماه به پایان رسید.

معین راد در پایان با بیان این مطلب که ارزش ریالی خرمای خریداری شده به صورت تضمینی در خوزستان رقمی بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان است، گفت: روند واریز وجه خرید تضمینی خرمای استعمران از نخلداران خوزستانی تا پایان هفته جاری به بیش از ۹۰ درصد خواهد رسید.