مدیر عامل شرکت آب غدیر خوزستان از اتمام عملیات رفع شکستگی خط لوله ی انتقال آب از سوسنگرد به شهر بستان خبر داد.

”شهاب یگانه” ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت حفظ پایداری در تامین آب شرب شهرستان بستان و روستاهای اطراف، پرسنل تعمیرات خطوط شرکت آب غدیر پس از اطلاع از شکستگی بوجود آمده، در کمترین زمان ممکن عملیات تعمیر و رفع شکستگی را به پایان رساندند.

وی همچنین گفت: این خط لوله از جنس GRP و با اندازه ۴۰۰ میلیمتر می باشد که کار تامین آب شرب بستان و روستاهای حاشیه این شهرستان را بر عهده دارد.