فروشندگان موظف به نصب قیمت خرید و دادن فاکتور به خریداران می باشند.

این روزها قیمت برنج به عنوان یکی از محصولات سبد خرید شهروندان  در بازار استان روند افزایشی داشته است .

بازرسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان  در بازرسی از خرده فروشان  و عمده فروشان عرضه و فروش برنج در بازار را مورد رصد و بازرسی قرار دادند  .

به گفته بازرسان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان فروشندگان ملزم به نصب قیمت خرید برای فروش به شهروندان می باشند .

همچنین فروشندگان موظف هستند فاکتور خرید را به خریداران تحویل دهند .