پنجمین جلسه شورای عالی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اهواز با دستور کار تعیین پروژه های شاخص با حضور شهردار اهواز و اعضای شورای شهر برگزار شد. در این جلسه رضا امینی گفت: در بوجه ۱۴۰۱ باید یک ردیف به عنوان دیون عمرانی سنوات گذشته برای مواردی که براورد به درستی انجام نشده است […]

پنجمین جلسه شورای عالی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اهواز با دستور کار تعیین پروژه های شاخص با حضور شهردار اهواز و اعضای شورای شهر برگزار شد.

در این جلسه رضا امینی گفت: در بوجه ۱۴۰۱ باید یک ردیف به عنوان دیون عمرانی سنوات گذشته برای مواردی که براورد به درستی انجام نشده است پیش بینی شود.

وی افزود: ما باید در سال آینده با کمترین اصلاح بودجه مواجه باشیم، برآورد هزینه پروژه ها نباید کمتر از میزان واقعی باشد و مابقی تن را برای بودجه سال بعد در نظر بگیریم.

شهردار اهواز تاکید کرد: پروژه های ما باید با میزان پیش بینی درآمد ما به گونه ای تنظیم شوند که در حین اجرای آن کمترین میزان اصلاح کارشناسی را داشته باشیم، اگر نیاز به اصلاح بودجه باشد از شورای شهر درخواست اصلاح می کنم.

وی گفت: اگر بخواهیم شهرداری چابک باشد، فرایند ها تعریف شده و از سلیقه بدور باشیم و با کار کارشناسی رو به جلو حرکت کنیم باید تفاسیر، اما و اگر ها را هم در زمان بندی و هم برآوردها حذف کنیم.

امینی در خصوص تقاطع غیر هم سطح شهیدبندر توضیح داد: اگر بتوانیم تا پایان سال شرکت پیمانکاری را ۲۵ میلیارد تومان شارژ کنیم ال ۳۰۰ تا پایان سال تکمیل می شود و ال ۴۰۰ نیز که در بودجه زمان تکمیل آن دی ماه ۱۴۰۱ پیش بینی شده است زودتر از موعد تکمیل و بهره برداری می شود.

وی درخصوص زمین های شهرداری در منطقه مهر شهر توضیح داد: این زمین ها از لحاظ سندی هیچ مشکلی ندارد و با انجام اقدمات ابتدایی مانند جدول کشی و زیر سازی ارزش افزوده ای برای آنها ایجاد کرد.

شهردار اهواز اضافه کرد: اگر بتوانیم در دو هفته آینده زمین های شهرداری را در یک بخش و زمین های واگذار شده را در بخش دیگر ساماندهی کنیم از لحاظ مالی یک عدد سنگینی به نفع شهرداری خواهد بود و از این مورد می توانیم در جبران مابه تفاوت قراردادها در سال های اینده استفاده کنیم.

وی در خصوص مطالبات شهرداری از سایردستگاه ها بیان کرد: خوشبختانه مکاتبات شهرداری در خصوص مطالبات از ملی حفاری به استان رسیده و قرار اسا در یک جلسه با حضور استاندار مطالبات شهرداری برا اساس یک فهرست داده شود.

امینی اظهار امیداوری کرد: اگر مطالبات شهرداری پرداخت شد وضعیت ما به کلی دگرگون خواهد شد و می توانیم پروژه های نیمه تمام شهرداری را تکمیل و هم برنامه ریزی های انجان شده برای شب عید شهروندان را اجرا کنیم و شهرداری در ریل توسعه قرار گیرد.