حمد دریس گفت: با اعلام هشدار سطح نارنجی توسط هواشناسی و احتمال جاری شدن روانآب و وقوع سیلاب، اقدام به تقویت دایک حفاظتی روستای چم اسحاق  نمودیم.

وی ادامه داد: با توجه به احتمال افزایش دبی ورودی و جاری شدن روانآب های میان حوضه ای،  احتمال افزایش دبی در کانال سیلاب بر و عمل کردن فیوزپلاک وجود دارد.

دریس در تشریح اینکه چرا این روستا در معرض خطر است گفت: با توجه به اینکه روستا در سطح پایین­تری نسبت به کانال سیلاب بر قرار دارد و بارها به ساکنین تعداد اندک خانه های این روستا نسبت به خطرات بالا آمدن آب در زمان بارندگی اطلاع داده شد، اما متاسفانه برخی از آنان بدون توجه به این هشدارها در خانه­ها مانده اند.

وی افزود: برای ما اندک افراد ساکن روستای چم اسحاق مهم و با ارزش هستند و در راستای کاهش خطرات احتمالی بالا آمدن سطح آب در کانال سیلاب بر، دایک حفاظتی و سیل بند را برای این روستا ترمیم و تقویت نمودیم.

در پایان خاطر نشان میشوم؛ روستای چم اسحاق در غرب دریاچه سد شهدای رامشیر و در مجاورت کانال سیلاب بر  شبکه آبیاری رامشیر قرار دارد.