طبق اعلام ساسان شیخی رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور طی حکمی دکتر افشار پرویزی بابادی به عنوان مشاور مدیر خانه مطبوعات کشور معرفی شد. گفتنی است افشار پرویزی بابادی که سابقه درخشانی در عرصه رسانه و مطبوعات کشور و خوزستان را دارد، هم اکنون به عنوان صاحب امتیاز روزنامه هما خوزستان، صاحب امتیاز و […]

طبق اعلام ساسان شیخی رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور طی حکمی دکتر افشار پرویزی بابادی به عنوان مشاور مدیر خانه مطبوعات کشور معرفی شد. گفتنی است افشار پرویزی بابادی که سابقه درخشانی در عرصه رسانه و مطبوعات کشور و خوزستان را دارد، هم اکنون به عنوان صاحب امتیاز روزنامه هما خوزستان، صاحب امتیاز و مدیرمسئول پایگاه خبری تابناک، امید خوزستان و هما خوزستان و مدیریت خانه مطبوعات استان خوزستان را عهده دار است. قطعا این انتصاب می تواند بخش قابل توجه ای از گره های کاری رسانه های استان خوزستان را در مرکز کشور مرتفع نماید و امیدواریم وی در این سمت موفق و سربلند باشند.