“مسعود صادقی” با اشاره به پیگیری و درخواست شرکت متبوع از سازمان در خصوص علاج بخشی، تثبیت دیواره و ساحل سازی ایستگاه پمپاژ کوثر گفت: اخیرا جلسه‌ایی در محل سالن جلسات معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان برگزار شد که در نتیجه‌ی آن، از ایستگاه پمپاژ کوثر در حوزه مرکزی بازدید میدانی بعمل آمد.

وی افزود: شبکه آبیاری و زهکشی کوثر در ۲۵ کیلومتری شمال اهواز و حد فاصل محور اهواز – اندیمشک قرار گرفته و دارای چهار بخش شامل: ایستگاه پمپاژ و کانال آبرسان، شبکه اصلی آبیاری و زهکشی کوثر، شبکه های درجه دو واحد عمرانی رضوان و جنت می باشد، همچنین تامین آب این شبکه به وسیله ایستگاه پمپاژ به صورت مستقیم از رودخانه کرخه صورت می گیرد.