رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان *ممنوعیت هرگونه فعالیت واحدهای آلوده کننده هوا* امیر حسین نظری رییس سازمان صمت خوزستان با توجه به تصمیمات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای خوزستان بیان کرد : هرگونه فعالیت واحدهای آجرپزی، آسفالت ،صنایع فولادسازی، شرکت کربن و دیگر شرکتهای آلوده کننده اطراف شهرستان اهواز تا اطلاع رسانی […]

رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان

*ممنوعیت هرگونه فعالیت واحدهای آلوده کننده هوا*

امیر حسین نظری رییس سازمان صمت خوزستان با توجه به تصمیمات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای خوزستان بیان کرد : هرگونه فعالیت واحدهای آجرپزی، آسفالت ،صنایع فولادسازی، شرکت کربن و دیگر شرکتهای آلوده کننده اطراف شهرستان اهواز تا اطلاع رسانی بعدی ممنوع و یا با محدویت فعالیت وبا عدم استفاده از مواد سوختی آلاینده هوا می باشند

وی گفت : واحدهای تولیدی و کارخانجات مذکور مکلف به رعایت موارد مطرح شده در کارگروه می باشند

✅ *روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان*