دو دستگاه الکتروپمپ بزرگ در مناطق غرب شبکه آبیاری دز و سبیلی پس از تعمیرات اساسی در مدار بهره برداری قرار گرفت.

مدیر امور تعمیرات برقی و مکانیکی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان با اعلام این خبر افزود: با تعمیر اساسی پمپ عمودی شماره ۵ ایستگاه اصلی سبیلی با آبدهی اسمی ۳ هزارلیتری، پایداری شبکه آبیاری منطقه سبیلی دزفول به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

“عبدالعظیم ناسوتی” با اشاره به ویژگی منطقه سیبلی تاکید کرد: از آنجائی که زمین های کشاورزی سبیلی دزفول نسبت به سطح رودخانه دز بالاتر است؛ امکان آبیاری به روش ثقلی وجود ندارد؛ لذا با استفاده از ایستگاه اصلی پمپاژ سبیلی و ۴ ایستگاه فرعی، آب رودخانه دز در کانال هایی بطول ۵۵ کیلومتر در زمین های کشاورزی توزیع می شود.

وی به استهلاک الکترو پمپ های ایستگاه های اصلی و فرعی سبیلی اشاره کرد و گفت: بدلیل اینکه سال های زیادی است که از این الکتروپمپ ها استفاده می شود؛ تعمیرات آنها بخصوص در فصل بارندگی و عدم نیاز آبی مزارع از اهمیت بسزائی برخوردار است.

ناسوتی همچنین از تعمیر اساسی الکتروپمپ شماره ۳ ایستگاه پمپاژ اندیمشک درمنطقه غرب شبکه آبیاری دز خبر داد و گفت: این دستگاه از نوع مستغرق بوده و ظرفیت آبدهی اسمی آن ۸۰۰ لیتر است.

حدود ۱۴ هزار هکتار از زمین های تحت پوشش شبکه آبیاری دز به روش پمپاژی آبیاری می شود.

شبکه آبیاری دز ازطریق ۷۴۰ کیلومتر کانال اصلی وفرعی بیش از ۱۰۰ هزار هکتاراز اراضی کشاورزی غرب و شرق رودخانه دز ومنطقه سبیلی در شمال دزفول را آبیاری می کند.