رئیس بازرسی و نظارت سازمان صمت خوزستان گفت: در جریان بازرسی های صورت گرفته از حوزه نهاده‌های دامی در استان، تعداد ۴۰ فقره تخلف کشف شده است. محمدرضا شریفی در این باره اظهار کرد: در ۹ ماهه سال جاری تعداد ۵ هزار و ۱۱۶ مورد بازرسی از حوزه نهاده‌های دامی شامل محصولات جو، ذرت، سویا، […]

رئیس بازرسی و نظارت سازمان صمت خوزستان گفت: در جریان بازرسی های صورت گرفته از حوزه نهاده‌های دامی در استان، تعداد ۴۰ فقره تخلف کشف شده است.

محمدرضا شریفی در این باره اظهار کرد: در ۹ ماهه سال جاری تعداد ۵ هزار و ۱۱۶ مورد بازرسی از حوزه نهاده‌های دامی شامل محصولات جو، ذرت، سویا، کود و سم در استان انجام شده است.

بنابر اعلام این سازمان، وی افزود: در جریان بازرسی‌های صورت گرفته از حوزه نهاده‌های دامی در استان، تعداد ۴۰ فقره تخلف کشف و جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

رئیس بازرسی و نظارت سازمان صمت خوزستان ارزش ریالی این تخلفات کشف شده را پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.