رئیس سازمان صمت خوزستان : اجرای قانون جدید نظام صنفی در شفافیت در بازار اثر گذار است .

امیر حسین نظری در گفتگو با خبر ۲۳ شبکه خوزستان گفت: یکی از فاکتور‌های نظام توزیع کالا شفافیت در قیمت، کیفیت و کمیت کالا از تولید تا توزیع و سپس برای مصرف کننده است.وی افزود: پیش از این در نظام توزیع کالا فقط قیمت مصرف کننده درج می‌شد، ولی در نظام جدید قیمت تولید کننده جایگزین شده است.

رئیس سازمان صمت خوزستان ادامه داد: درج قیمت تولید کننده موجب شفافیت و مشخص کننده قیمت تمام شده و سود متعلقه می‌باشد و در بحث مطالبه گری برای مصرف کننده نیز کمک می‌کند.رئیس سازمان صمت خوزستان بیان کرد:  فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز موطف به درج قیمت‌های تولید کنننده می‌باشند و در صورت تخلف طبق قانون با آنها  برخورد می‌شود.