با حضور نماینده مردم شریف شهرستان شوش در مجلس شورای اسلامی، مسائل و مشکلات حوزه مرکزی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور بررسی شد.

” محمد کعب عمیر ” نماینده مردم شریف شهرستان شوش در مجلس شورای اسلامی، “عباس پور‌عاطف” فرماندار شهرستان کرخه، “گودرز بهرامیان” مدیر جهاد کشاورزی شوش، جلسه‌ای در دفتر مدیر عامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور برگزار شد .

در این جلسه که مسائل و مشکلات شبکه آبیاری شاوور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، “یعقوب عرب” مدیر بهره برداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی، “کامبیز حیدری” مدیر دفتر خدمات مشترکین و تعرفه سازمان آب و برق خوزستان، “دشت بزرگی” مدیر امور آب منطقه، “مسعود صادقی ” مدیر عامل و همچنین تعدادی از مدیران و معاونین شرکت حضور داشتند.

گفتنی است در این جلسه، موضوعاتی از قبیل نحوه عقد قراردادهای تامین آب، آب بهای مصرفی محصولات زراعی و مسائل و مشکلات فنی شبکه‌‌‌ی آبیاری شاوور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.