” امیر محمودی ” با بیان این خبر اظهار داشت : توربین واحدهای ۷ و ۸  نیروگاه مسجدسلیمان به دلیل نشت آب به محوطه هدکاور، بهره برداری از واحدهای فوق را با مشکلات روبرو کرده و در برخی مواقع باعث توقف تولید انرژی از این واحدهای نیروگاهی شده بود که پس از بررسی های فنی […]

” امیر محمودی ” با بیان این خبر اظهار داشت : توربین واحدهای ۷ و ۸  نیروگاه مسجدسلیمان به دلیل نشت آب به محوطه هدکاور، بهره برداری از واحدهای فوق را با مشکلات روبرو کرده و در برخی مواقع باعث توقف تولید انرژی از این واحدهای نیروگاهی شده بود که پس از بررسی های فنی به عمل آمده توسط تیم های تخصصی تعمیرات و همچنین معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان، عملیات تعمیرات توربین های فوق در دستور کار قرار گرفت.

محمودی در ادامه گفت : در ادامه با برنامه ریزی و تهیه متریال مورد نیاز توسط شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان، عملیات تعمیرات توسط گروه تخصصی اجرایی تعمیرات نیروگاه مسجدسلیمان با دمونتاژ قسمت های معیوب آغاز گردید که در این پروژه آب بندی تعداد سه عدد ویگت گیت از واحد ۷ و تعداد ۱۰ عدد ویگت گیت از واحد ۸ تعمیر و رفع اشکال گردید.

گفتنی است، هر واحد نیروگاهی در فاز دو نیروگاه مسجدسلیمان دارای ۲۴ ویکت گیت می باشد، این گیت ها توسط گاورنر و در جهت کنترل سرعت و توان اکتیو تولیدی مورد استفاده قرار می گیرند. اندازه و وزن این گیت ها با توجه به حجم و سراعت آب عبوری بسیار بزرگ بوده و انجام تعمیرات روی آنها به سختی و با مشکلات زیادی همراه می باشد.