سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: سازمان جهاد کشاورزی یکی از ارگان ها و یادگارهای مهم انقلاب است و مردم از ارگان های انقلابی بیش از نهادهای دیگر انتظار و چشمداشت دارند.

صبح امروز ، جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ، برگزار شد.

رئیس سازمان در جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر گفت :سازمان جهاد کشاورزی یکی از ارگان ها و یادگارهای مهم انقلاب است و مردم از ارگان های انقلابی بیش از نهادهای دیگر انتظار و چشمداشت دارند.
خدارحم امیری زاده افزود: ۴۹ پروژه در بخش کشاورزی در استان آماده بهره برداری و افتتاح در دهه مبارک فجر می باشد که ۶ پروژه آن جز ابر پروژه ها است.
وی تصریح نمود: این دهه در سال جاری نیز با نام “جهاد کشاورزی ، پشتیبانی از تولید و امنیت غذایی “نامگذاری شده است.
در این مراسم مسلم چرومی رئیس روابط عمومی سازمان به عنوان دبیر ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان منصوب گردید.