معاون فنی و مهندسی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان ،از بومی سازی آب بند پمپ یاتاقان تراست ژنراتورهای نیروگاه کارون3 خبر داد .

محمد پوررکنی در این خصوص اعلام کرد : بازسازی قطعات آب بندی پمپ یاتاقان تراست ژنراتورهای کارون۳ برای اولین بار در کشور توسط شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان با موفقیت انجام شد.

پوررکنی افزود : با توجه به افزایش دمای یاتاقان تراست واحد شماره ۲ نیروگاه کارون۳ و درخواست کارفرما مبنی بر بررسی و همکاری در رفع اشکال، با هماهنگی های صورت گرفته با مجموعه مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون۳، آسیب دیدگی در قطعات آب بند که منجر به کاهش دبی روغن خروجی پمپ شده بود محرز گردید.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : به دلیل خاص بودن آلیاژ استفاده شده در این قطعات و عدم دسترسی به آن در داخل کشور، با مطالعه و بررسی متریال قابل دسترس جایگزین معادل آن معرفی و به تایید معاونت فنی و مهندسی شرکت بهره بردار رسید که با فرایند استانداردهایی که در رویه های مونتاژ واحدهای جدید استفاده می شود، اقدام به نصب و ماشین کاری قطعات در محل های مربوطه گردید.